Ρέικι

Η προσωπική εμπειρία στο Ρέικι Την πρώτη μύηση στο Ρέικι την πήρα το 1997.  Όμως η σύνδεσή μαζί του,  έγινε το 1995, όταν η εσωτερική μου γνώση,  με καθοδήγησε να στείλω ενέργεια από τα χέρια μου σε ένα πολύ προσφιλές μου πρόσωπο, που υπέφερε από σοβαρή...